Asociación Santo Grial


mapa de Europa

Mapa ampliado

Cadro de Pereiras

Nesta imaxe, na que se poden ve-los Camiños que parten de toda Europa cara Santiago, correspóndese conha peza de bronce colocada O Cebreiro en xullo de 1996. Máis que dunha peza, en realidade son catro corpos os que forman o conxunto. A inauguración da mesma efectuouse coincidendo co Terceiro Encontro Galaico-Leonés, organizados pola Asociación Santo Grial.

Ten escrito a seguinte lenda (acróstico):

C

uando el romero alcanza

A

divisar el pueblo

M

ística está su alma

I

agravido su cuerpo

N

ota a Dios cercano

O

lvida ser extraño

S

ueña un bello sueño