Santa María a Real do Cebreiro

   

Santa María a Real do Cebreiro

      Respecto á virxe, a tradición máis difundida, é que inclinou a cabeza para adora-lo Milagre, pero hai quen incluso engade que o niño que ten nos brazos "abríu os ollos" polo mesmo motivo [24].

      Trátase da Virxe dos Remedios, que, naquel entón presidía o altar maior. A imaxen leva nunha man o anel pastoral que lle ofrendou o que foi bispo de Lugo frei Plácido Rey de Lemos [25].
 

      A imaxe sufríu moitas e malas restauracións. A última foi realizada en 1971, polo escultor compostelano Alfonso Sanmartín. O proceso descríbenolo D. Elías:
 
      "Tiña o neno sentado no seu seo. Hoxe teno nunha man. A cabeza non é a primitiva. É difícil lograr unha boa restauración nesta imaxe. Pola extensa comarca do Cebreiro, nas actuáis provincias de Lugo e León consérvaselle moita devoción a esta imaxe.

      Nas actuáis obras de restauración da igrexa procuróuse non separar esta imaxe do altar das reliquias, para máis soster a tradición. Unha peana incrustada na parede lateral da capela das reliquias da asento a esta venerada imaxe de Santa María a Real do Cebreiro, coñecida no pobo pola Virxen do Santo Milagre".[26]

      Recibe o nome de Santa María a Real do Cebreiro por ter sido declarado o santuario de protección real, sendo favorecido en tódolos tempos por privilexios de reises.

      Como anécdota pódese conta-lo feito de que esta imaxen salíu nos medios de comunicación por aparecer atada á parede do santuario cunha cadea un candado. A explicación está nos diversos intentos de roubo que se produciron. Tamén é común oír entre os habitantes do Cebreiro que o cura cambiou a imaxe, o observa-las distintas restauracións.