Diccionario de Termos Relixiosos

para Comunicadores

 

"Medios de Comunicación ó servicio da Paz"

Xornada Mundial das Comunicacións Sociais

   
  Diccionario (A-L)

Diccionario (M-Z)

  Fraseoloxía
  • Exemplos de frases coloquiais.
  • Fraseoloxía coloquial con orixe na Biblia.
 

Cuestións lingüísticas:

  • Sinonimia.  “Morrer”.

  • Antonimia.

  • Toponimia.

  • Eufemismos

 

Cuestións históricas:

  • Étimos.

  • Voces referentes a curiosidades antigas.

  • Latinismos.

  • Voces procedentes da Biblia.

Nomes de persoas Termos con posibles confusións entre eles

 

Índice de termos recollidos neste diccionario.