ÍNDICE DE TERMOS UTILIZADOS NESTE DICCIONARIO

 

 1. abacial

 2. abade

 3. abadía

 4. abadoloxio

 5. ablución

 6. absolución

 7. abstinencia

 8. abxuración / apostasía

 9. Acción católica

 10. acción de gracias

 11. acción pastoral

 12. acetre

 13. acólito.

 14. acollida

 15. acristianar / cristianizar

 16. actitude a. litúrxicas, a. moral cristiá

 17.   a. relixiosa

 18. actos litúrxicos /

 19.  exercicios piadosos

 20. adicación / bendición

 21. adistanasia / eutanasia

 22. adoración

 23. adoratriz

 24. adro

 25. Advento

 26. agnosticismo / ateísmo

 27. agonizante

 28. agostiño

 29. Agrelo Martínez, Santiago

 30. Aguirre Herrera

 31. aleluia

 32. alén

 33. alianza / contrato

 34. alocución / locución

 35. Alonso Touza, Modesto

 36. altar

 37. ama de cura

 38. ambón / púlpito

 39. amén

 40. amoestación

 41. amoral / inmoral

 42. anagoxía

 43. Andión Marán, Julio

 44. Andrés de Teixido, San

 45. animador litúrxico

 46. anticlerical / anticlericalismo

 47. Antigo Testamento

 48. antipapista

 49. antisectas, movemento

 50. antiteísmo

 51. anulación de matrimonio

 52. Anunciación

 53. anxo / arcanxo

 54. ánxelus

 55. Aparicio y del Prado, Beato Sebastián de

 56. aparición

 57. apócrifos

 58. apoloxética

 59. apostasía / abxuración

 60. apóstata / cismático

 61. apostolado

 62. apóstolo

 63. Apóstolo

 64. Araújo Iglesias, Miguel Ángel

 65. arcebispo

 66. Arcebispo

 67. arcediagado

 68. arcediago

 69. arciprestado

 70. Ares Cerqueira

 71. Ares Devesa, Ramiro

 72. arquivos eclesiásticos

 73. arrelixiosidade

 74. arrepentimento / remorso

 75. arte

 76. Ascensión / Asunción

 77. ascese

 78. asceta / místico

 79. ascética

 80. ascetismo

 81. asignación tributaria voluntaria

 82. asociación

 83. Asunción

 84. asuncionista

 85. ateísmo / descrenza

 86. atentado

 87. atributos de Deus

 88. atrición / contrición

 89. auga bendita

 90. aureola / nimbo

 91. austeridade

 92. autoridade cristiá

 93. auxilios espirituais

 94. avogado do diaño

 95. axente de pastoral

 96. axeonllarse

 97. bacharel

 98. báculo

 99. badaleo

 100. balandrán

 101. baldaquino

 102. Bande Rodríguez, Enrique

 103. banquete

 104. baptisterio

 105. barnabita

 106. Barral Iglesias, Alejandro

 107. Barrio Barrio, Julián

 108. base

 109. basílica / catedral

 110. basilio

 111. bauticeiro

 112. bautismo /bautizo

 113. beatificación / canonización

 114. beicer

 115. beizón

 116. benaventurado

 117. benaventuranza

 118. bendición

 119. bendicir

 120. bens comúns

 121. bernardo

 122. betlemita

 123. bieito

 124. bimensual / bimestral

 125. bispado

 126. Bispado

 127. bispo

 128. blasfemia

 129. Blanco, San Francisco

 130. Blanco Torrado, Alfonso

 131. bolsa do corporal

 132. breviario

 133. Búa Otero, Ramón

 134. Buján Rodríguez, María Mercedes

 135. cabido

 136. cabildro

 137. cabodano

 138. cadea

 139. caída

 140. Cal Pardo

 141. caldeiriña

 142. cáliz

 143. camaldulense

 144. camilo

 145. Camiño de Santiago

 146. Camiño Neocatecumenal

 147. campanario

 148. campaneiro

 149. Campaña Ferro, Gumersindo

 150. Campio de Entines, San

 151. canciller

 152. Candeloria

 153. canonicato

 154. canónico

 155. canonista

 156. canonización

 157. canon

 158. cántico

 159. capa pluvial

 160. capa magna

 161. capela

 162. capelán

 163. capitular

 164. capítulo

 165. capuchino

 166. carácter

 167. Carballo, Xosé Manuel

 168. Carballo Carballo, Francisco

 169. cardeal

 170. cardealado

 171. cardinalicio

 172. caridade / xustiza

 173. carillón

 174. carisma

 175. carmelita

 176. carmelitano

 177. carraca

 178. carta apostólica

 179. cartuxo

 180. casa nai

 181. Casaio, San Xil de

 182. caso. C. reservado. C. de conciencia

 183. castidade

 184. casuística

 185. catecismo C. da Igrexa católica

 186. catecumenado

 187. catecúmeno

 188. catequese

 189. catequeta

 190. catequética

 191. catequista

 192. Catoira Viñán, José Ramos

 193. catolicismo

 194. católico

 195. Cebreiro, O

 196. celador

 197. Celebración da palabra

 198. celebrante

 199. celestial

 200. celestino

 201. celosía

 202. cemiterio

 203. cenobio

 204. cenotafia

 205. ceo

 206. cera

 207. cerimonia

 208. cerimonial

 209. cerimonioso

 210. Cerqueiro Toribio, Daniel

 211. Cerviño Cerviño, José

 212. Chao Rego, Xosé

 213. charlatanería

 214. ciencias sagradas

 215. cientifismo

 216. cirio

 217. cisma

 218. civilización do amor

 219. clerygman

 220. clericalismo

 221. clérigo

 222. clero c. regular, secular ou diocesano

 223. coadxutor

 224. cóengo

 225. colariño

 226. colecta

 227. colexialidade

 228. colexiata

 229. compaixón

 230. compartir

 231. completas

 232. compostelá

 233. compromiso

 234. comungar

 235. comunicación de bens

 236. comunidade c. de base, c. internacional

 237. Comunidade de San Exidio

 238. comuñón /confesión / relixión

 239. Comuñón e Liberación

 240. concelebración

 241. concepcionista

 242. conciencia c. colectiva, c. moral

 243. concienciación

 244. conciliarismo

 245. concilio

 246. concordato

 247. condenación

 248. conferencia. Conferencia Episcopal

 249. confesión / reconciliación

 250. confirmación

 251. confraría

 252. congregación

 253. congregante

 254. consagración

 255. Consello Parroquial

 256. Consello Pastoral

 257. Consello Presbiteral

 258. consiliario

 259. consistorio

 260. constitucións relixiosas

 261. contemplación / meditación

 262. contemplativo

 263. contracultura

 264. contribución á Igrexa

 265. control demográfico

 266. convento

 267. conversión

 268. coñecemento

 269. copón

 270. cores litúrxicas

 271. corporal

 272. corrección fraterna

 273. corresponsabilidade

 274. Cortizo Rodríguez

 275. creación

 276. credibilidade / credulidade

 277. credo

 278. crego

 279. crise moral

 280. crisma

 281. crismeira

 282. crismón

 283. cristiá

 284. cristián

 285. cristianismo

 286. Cristo / Xesús

 287. crítica textual

 288. cruceiro

 289. cruciferario

 290. crucifixión

 291. cruz

 292. culto cristián

 293. cultura

 294. cura

 295. curato

 296. curia

 297. custodia

 298. danza

 299. deado

 300. deán

 301. decálogo

 302. deidade

 303. deísmo / teísmo

 304. demo

 305. dereito canónico / d. eclesiástico

 306. dereitos humanos

 307. desacralización

 308. desacralizar

 309. descalzos

 310. descrente

 311. descrenza

 312. descristianizar

 313. destino universal dos bens

 314. deus

 315. Deus

 316. devoción

 317. diabo

 318. diaconado

 319. diácono

 320. diaconía

 321. Díaz Sanjurjo, San José María

 322. Diéguez Reboredo, José

 323. dimisionario

 324. dimisorias

 325. diocesano

 326. diócese

 327. Diócese

 328. dirección espiritual

 329. directorio

 330. disciplina espiritual

 331. discípulo

 332. dispensa

 333. diversión / festa

 334. divindade

 335. divino

 336. divorcio

 337. Doctrina social da Igrexa

 338. documentos papais

 339. dogma

 340. Domato Búa, Salvador

 341. domingo de Ramos

 342. dominicano

 343. dominico

 344. doutor da lei

 345. doutrina

 346. dúbida

 347. Durán Justo, Leopoldo

 348. eclecticismo / sincretismo

 349. eclesial / eclesiástico

 350. economía

 351. ecónomo

 352. ecumenismo

 353. Edén / paraíso

 354. educación relixiosa cristiá

 355. encarnación

 356. encíclica

 357. encontros de cristiáns

 358. ensinanza relixiosa

 359. Epifanía

 360. episcopado

 361. episcopoloxio

 362. epístola

 363. Equipos de Nosa Señora

 364. eremitismo

 365. ermida

 366. Ermidas, As

 367. ermitán

 368. erotismo

 369. escatoloxía

 370. escolapio

 371. Escolas Pías

 372. Escravitude

 373. escrituras sagradas

 374. eséxese

 375. esmola

 376. esperanza

 377. Espiña Gamallo, Manuel

 378. espiritismo

 379. espírito

 380. Espírito Santo

 381. estado de gracia

 382. Estévez Armada, José

 383. estigma

 384. estipendio

 385. ética / moral

 386. eucaristía

 387. eutanaisa / adistanasia

 388. evanxélico

 389. evanxelisterio / facistol

 390. evanxelización

 391. Evanxeo

 392. Exaltación da cruz

 393. excomungar

 394. excomuñón

 395. exequias

 396. exercicios espirituais

 397. exhortación apostólica

 398. exorcismo

 399. experiencia relixiosa

 400. expiar

 401. expiativo / expiatorio

 402. exposición eucarística

 403. exvoto

 404. fábrica

 405. fabriqueiro

 406. fanatismo / integrismo

 407. farisaísmo / fariseísmo

 408. fe

 409. Fernández, Beato Juan Jacobo

 410. Fernández Lago, José

 411. fervor

 412. festa / vacación

 413. fiel

 414. Figueiras García, Marcelino

 415. Filgueiras Fernández, Juan

 416. filipense

 417. filla. Fillas da caridade

 418. Fillo. Fillo sacrílego

 419. financiamento permanente da Igrexa

 420. fin do mundo, fin dos tempos

 421. Focolares

 422. forma

 423. formación relixiosa

 424. fórnice

 425. frade (frei)

 426. franciscano

 427. fraternidade

 428. Fraternidade cristiá de enfermos e minusválidos

 429. fregués

 430. freguesía

 431. freiría

 432. Froilán, San

 433. fulminar

 434. fundamentalismo

 435. galilea

 436. Galván de Granda

 437. Gandoi, Antón

 438. García Amor

 439. García Mourelle, Antonio

 440. García Oro, José

 441. García Rodríguez, Jaime

 442. García San Millán, Laureano

 443. gardar

 444. Gea Escolano, José

 445. gloria

 446. Gómez González, José Higinio

 447. Gómez Salgado

 448. Gómez Varela

 449. González Cougil

 450. González García, Miguel Ángel

 451. gracia

 452. gregoriano

 453. grial

 454. Guerra Mosquera, Jesús

 455. guión

 456. hábito

 457. herexe

 458. Hernández Matías, Antonio

 459. heterodoxo

 460. himno

 461. hisopo

 462. homilía

 463. hora santa

 464. horizontalismo

 465. hosanna

 466. hospitalarios / hospitaleiros

 467. hostia

 468. hostiario / ostiario

 469. humanidade, visión cristiá da

 470. iconografía

 471. idolatría

 472. Iglesias Pérez, Xosé Antón

 473. igrexa

 474. Igrexa

 475. igrexario

 476. igrexas irmás

 477. imaxes

 478. imaxineiro

 479. imaxinería

 480. impedimento

 481. impiedade

 482. imposición de mans

 483. incardinación

 484. incensación

 485. incensar

 486. incensario

 487. incenso

 488. incrédulidade

 489. inculturación

 490. indefectibilidade

 491. indisolubilidade

 492. infalibilidade

 493. infernal

 494. inferno

 495. infraoitava

 496. infusión / inmersión

 497. iniciación cristiá

 498. inmaculada ...

 499. inmoral / amoral

 500. inmortalidade

 501. insignias litúrxicas

 502. inspiración / revelación

 503. institución

 504. instituto

 505. instituto secular

 506. integrismo / fanatismo

 507. intercesión

 508. interiorización da fe

 509. Inter Mirifica

 510. invocación

 511. irrelixión

 512. islámico / islamista

 513. Isorna Ferreiros, José

 514. kerigma

 515. kyrie

 516. ladaíña

 517. laicado

 518. laicidade / laicismo

 519. laudes

 520. lavabo

 521. lavatorio de pés

 522. lazarista

 523. lectio divina

 524. lei cósmica

 525. lei natural

 526. leigo / segrar

 527. levitación

 528. Lexión de María

 529. lexionario de Cristo

 530. libelo

 531. liberación, teoloxías da

 532. liberdade relixiosa / liberdade da Igrexa

 533. libros litúrxicos

 534. lícito / válido

 535. limpo de corazón

 536. Liste Buján, Marcelino

 537. literatura relixiosa

 538. liturxia l. da Palabra, l. das horas

 539. locutorio

 540. López Calo, José

 541. López Castro, Manuel

 542. López Valcárcel, Amador

 543. Lorenzo Sánchez, Ángel Tomás

 544. lume novo

 545. luneta

 546. luz e tebras

 547. madona

 548. madre

 549. maduración da fe

 550. Magnificat

 551. malabares

 552. man

 553. manda

 554. mandamento m. novo

 555. manipulación

 556. Mans Unidas

 557. María

 558. marianista

 559. marista

 560. matinas

 561. Mato Mato, Jesús

 562. matrimonio

 563. maxisterio

 564. mediador

 565. medio de difusión

 566. meditación m. discursiva

 567. memorial

 568. menesiano

 569. mercedario

 570. Mércores de Cinsa

 571. mérito

 572. mesquita

 573. metropolitano

 574. Miguélez Díaz, Xosé Antón

 575. milagre

 576. Milagres de Amil

 577. Milagres de Monte Medo

 578. Minia de Brión, Santa

 579. mínimo

 580. ministerio

 581. misa

 582. misal

 583. misión

 584. misioneiro

 585. misterio

 586. misticismo

 587. místico

 588. moimento / monumento

 589. monaquismo

 590. monfortano, -a

 591. monición

 592. monseñor

 593. monxe / frade

 594. moral / ética

 595. moralidade / moralismo

 596. Morente Torres, Xosé

 597. morte

 598. mortificación

 599. mosteiro

 600. Moure Corte, Benigno

 601. movemento

 602. Movemento Familiar Cristián

 603. Movemento Rural Cristián

 604. Mulleres Cristiás Galegas

 605. mulleres no catolicismo

 606. mundialismo

 607. museo

 608. música relixiosa

 609. música sacra

 610. nadal

 611. Nadal / Natividade

 612. nai

 613. Natividade de María

 614. naveta

 615. nazareno

 616. Negro Expósito, Antón

 617. Neno Xesús

 618. neófito

 619. neopaganismo

 620. neotestamentario

 621. Nosa Señora da Barca

 622. Nosa Señora de Pastoriza

 623. novas culturas

 624. novena

 625. noviciado / postulantado

 626. novísimos

 627. novo nacemento

 628. Novo Testamento

 629. números

 630. nuncio

 631. oblación

 632. oblato,-a

 633. oblea

 634. óbolo de San Pedro

 635. obsecración

 636. obxección de conciencia

 637. obxectos relixiosos

 638. obxectos sagrados

 639. ocio

 640. oficiante

 641. oficiar

 642. oficio divino

 643. ofrecerse

 644. ofrecido

 645. ofrenda

 646. óleos

 647. olivetano

 648. opción fundamental

 649. optimismo cristián

 650. Opus Dei

 651. oración

 652. orante

 653. oratoriano

 654. oratorio

 655. orde

 656. ordenado / ordenando

 657. orde terceira

 658. ordinario do lugar

 659. orionista

 660. ornamentos sagrados

 661. ortodoxo

 662. ostiario / hostiario

 663. padre

 664. padres da Igrexa

 665. padriño

 666. paduano

 667. pagán

 668. Pai

 669. painoso

 670. Paio, San

 671. Paixón

 672. palia

 673. palio

 674. palotino

 675. panenteísmo / panteísmo

 676. panxoleiro

 677. panxoliña / vilancico

 678. papa

 679. Papa

 680. papable

 681. papado

 682. parábola

 683. paraíso / Edén

 684. párroco

 685. parroquia

 686. partícula

 687. pasar

 688. Pascua

 689. pascuela

 690. pasionista

 691. pastoral / encíclica

 692. pastoral de conxunto

 693. patena

 694. paternidade responsable

 695. paternoster

 696. Pato Baceiredo, Andrés

 697. patrono

 698. paúl

 699. paulino

 700. pavoniano

 701. peaña

 702. pecado

 703. pecaminoso

 704. peditorio / petitorio

 705. Pedro de Mezonzo, San

 706. penitencia

 707. penitenciaría

 708. penitenciario

 709. Pentecoste

 710. perdoar

 711. peregrinación

 712. peregrino

 713. Pérez Prieto, Victorino

 714. persignarse

 715. pertenza relixiosa

 716. pesimismo cristián

 717. Peteiro Freire, José Antonio

 718. peto de ánimas

 719. pía bautismal

 720. piedade

 721. pietismo

 722. pincerna

 723. píxide

 724. plano pastoral

 725. pluralismo

 726. Pobo de Deus

 727. pobreza de espírito

 728. política

 729. pontificado

 730. pontífice

 731. porta santa

 732. pórtico da gloria

 733. Porto Buceta, José

 734. postulación

 735. postulador / postulante

 736. postulantado / noviciado

 737. postular

 738. practicante

 739. prebenda

 740. precariedade / pobreza

 741. prece

 742. Precedo Lafuente, Manuel Jesús

 743. predela

 744. predicación

 745. prefecto

 746. pregar

 747. pregaria

 748. prelada, -o

 749. prelatura

 750. prensa católica

 751. presbiterio

 752. presbítero

 753. presidente de asemblea

 754. preste

 755. primado

 756. primeira comuñón

 757. prior

 758. priorado

 759. priscilianismo

 760. procesar / profesar

 761. procesión P. de mortallas

 762. profano / sacrílego

 763. profesión de fe

 764. profesor de Relixión

 765. promesa / xuramento

 766. promoción do laicado

 767. pronotario apostólico

 768. proselitismo

 769. protomártir

 770. providencia

 771. providencial / providente

 772. provincia

 773. provisor

 774. próximo

 775. purgatorio

 776. purificador

 777. Purísima

 778. puritanismo

 779. púrpura

 780. purpurado

 781. Quinteiro Fiuza, Luis

 782. recollemento

 783. recomendación da alma

 784. reconciliación

 785. rectoral

 786. redención

 787. Redentor

 788. redentorista

 789. reencarnación / encarnación

 790. Regal Ledo, Manuel

 791. Regnum Christi

 792. regra

 793. regular

 794. Reino de Deus

 795. relacións Igrexa - Estado

 796. relacións interconfesionais

 797. relicario

 798. reliquia

 799. relixión / fe

 800. relixiosidade r. popular

 801. relixioso

 802. remordemento

 803. renacer

 804. Renovación Carismática

 805. renuncia

 806. repenique

 807. reprobación

 808. reserva

 809. responsabilidade informativa

 810. responsable parroquial

 811. responso

 812. resucitar / revivir

 813. resurrección

 814. retábulo

 815. retiro espiritual

 816. retribución

 817. revelación

 818. revestirse

 819. revolución

 820. rezo

 821. rito / ritual

 822. Rodríguez Fernández, Celso

 823. Rodríguez Fraiz, Antonio

 824. Rodríguez García, Serafín

 825. Rodríguez Pampín, Xosé Manuel

 826. rogacionista

 827. romana

 828. romaría

 829. romaxe

 830. Romaxe de Crentes Galegos

 831. romeiro

 832. Romero Pose, Uxío

 833. rosario

 834. Rosendo, San

 835. Rouco Varela, Antonio María

 836. saba santa

 837. sacerdocio

 838. sacerdote / presbítero

 839. sacralizar

 840. sacramental / sacramento

 841. sacramentalizar

 842. sacramentar

 843. sacramentino

 844. sacrificio

 845. sacrílego

 846. sacrilexio

 847. sacrosanto

 848. sagrado

 849. sagrario / custodia

 850. salesa / salesiana

 851. salesiano

 852. Salgado Valdés, Gerardo

 853. salmo

 854. salmodiar

 855. salvación

 856. salve

 857. san

 858. sancristán

 859. sancristía

 860. San Cristóbal Sebastián, Santos

 861. Sánchez Canals, Bartolomé

 862. santeiro

 863. santería

 864. Santiago o Maior

 865. Santiaguiño do Monte

 866. santidade

 867. santificar

 868. santigarse

 869. santísimo

 870. santo

 871. santoral

 872. santuario

 873. sarxenta

 874. Schoenstatt

 875. scout

 876. scoutismo

 877. secta

 878. sectarismo

 879. secular

 880. secularismo / secularización

 881. segrar

 882. seguimento

 883. Seixas Subirats, Xaime

 884. semana S. Santa, S. de oración pola unidade dos cristiáns

 885. seminario

 886. sentimento relixioso

 887. Señor

 888. separación matrimonial

 889. sermón

 890. servita

 891. signos dos tempos

 892. Silva Méndez, Jesús César

 893. simplicidade

 894. sinal

 895. sincretismo / eclecticismo

 896. sino

 897. sínodo / concilio

 898. sistemas morais

 899. sixilo sacramental

 900. sociedade de consumo

 901. sociedade de vida apostólica

 902. solideo

 903. somasco

 904. sor

 905. sucedáneos relixiosos

 906. sucesión apostólica

 907. sufraxio

 908. suicidio

 909. superior

 910. superstición

 911. supersticioso

 912. Taboada Vázquez, Rafael

 913. Talleres de Oración e Vida

 914. tanxido

 915. teatino

 916. tecnoloxía

 917. te deum

 918. teísmo / deísmo

 919. templo

 920. tempos litúrxicos

 921. tentación

 922. teoloxía

 923. teomanía

 924. Terceiro Mundo

 925. terrenal

 926. terrorismo

 927. testemuña / testemuño

 928. textos de relixión

 929. tomista

 930. tonsura

 931. toque

 932. Torres Queiruga, Andrés

 933. traballo

 934. tradición

 935. trapense

 936. trasaltar

 937. tratamento

 938. tribunais eclesiásticos

 939. triduo

 940. triforio

 941. Trindade

 942. trinitario

 943. trisaxio

 944. ultramontanismo

 945. uniatismo

 946. universalidade

 947. unixénito

 948. unción

 949. Unxido

 950. utopía

 951. vacación / festa

 952. Valcarce, Moncho

 953. Valiña Sampedro, Elías

 954. valor

 955. Vangarda Obreira

 956. vasos sagrados

 957. vaticanista

 958. vaticano

 959. Vaticano

 960. Vaticano II

 961. Vázquez, Beato Pedro

 962. Vázquez Carballo, José Mario

 963. Vázquez Costa, M. E.

 964. velorio

 965. veneración / adoración

 966. veo do cáliz

 967. veo humeral

 968. verticalismo

 969. vésperas

 970. vestiduras litúrxicas

 971. viacrucis

 972. viático

 973. Vida Ascendente

 974. vida eterna

 975. vieira

 976. vigairo v. episcopal   v. xeral v. parroquial

 977. vilancico

 978. vinaxeiras

 979. viril

 980. Virxe María

 981. visita ad limina

 982. visitador

 983. vivencia relixiosa

 984. vixilia / xexún

 985. vocación

 986. Voluntariado Penitencial

 987. votivo

 988. voto

 989. xacobeo / xubileo

 990. xenuflexión

 991. xesuíta

 992. Xesús de Nazaret, Doctrina

 993. xexuar

 994. xubileo

 995. xudaico

 996. xudaísmo

 997. xustificación

 998. xustiza

 999. zona pastoral